Słownik Fotowoltaiczny

A – Amper

AC – Alternating Current – Prąd zmienny (przemienny)

Annual Energy Yield – Roczna wydajność energetyczna

Central Inverter – Centralny inwerter (falownik)

DC – Digital Current – Prąd Stały

Displacement Power Factor cos φ – Cosinus przesunięcia fazowego mocy

Elektrownia słoneczna

Energia elektryczna

Energy usability factor -Współczynnik użyteczność energii

Independent inputs – Niezależne wejścia (inwertera)

Inverter – Inwerter (falownik)

Inverter efficiency -Wydajność inwertera

Maximum DC current -Maksymalny prąd DC

Maximum DC power – Maksymalna moc DC

Maximum DC Voltage – Maksymalne napięcie DC (stałe)

Maximum power point (MPP) – Maksymalny punkt mocy (MPP)

Maximum PV array current – Maksymalny prąd szeregu PV

Maximum PV voltage – Maksymalne napięcie PV

Minimum DC voltage – Minimalne napięcie DC

Moc czynna (elektryczna)

MPP tracker (MPPT) – Śledzenie punktu MPP (maximum power point)

Multi-string inverter – Multi-string inwerter

NOCT (Normal Operations Cell Temperature) – Typical PV voltage

ON Grid – współpracująca instalacja fotowoltaiczna

OFF Grid – niezależna instalacja fotowoltaiczna

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego

PV – Photovoltaics (fotowoltaika)

Peak power – Moc szczytowa

PV cell – Ogniwo PV

PV Module – Moduł PV

PV plant – System PV, farma PV, elektrownia słoneczna

Rated power – Moc znamionowa

Reactive power – Moc bierna

Specific energy yield – Szczególny uzysk energii

STC (Standard Test Conditions) – Testowane w warunkach standardowych

String – String, łańcuch

String inverter – Inwerter stringowy

Typical PV voltage – Typowe napięcie PV

V – Volt

Unbalanced load – Nierównomierne obciążenie

Zobacz także: Fotowoltaika – zamieszanie w nazewnictwie