Energia elektryczna

Wielkość fizyczna wskazująca użycie określonej mocy w czasie. Podstawową jednostką energii stosowaną w rozliczeniach z Zakładem Energetycznym (dostawcą energii) jest kilowatogodzina (kWh).

Przykład:

Grzejnik elektryczny o mocy 1kW=1000W, pracujący z tą mocą 1 godzinę zużyje 1 kilowatogodzinę (1kWh) energii elektrycznej.