Maksymalny prąd DC

Maximum DC current

Inwerter może przetwarzać wartości prądów tylko poniżej pewnego maksimum. Jednakże, ta górna granica nie jest tak istotna przy projektowaniu i eksploatacji systemów PV, ponieważ inwerter całkowicie kontroluje wejście DC.