DC Prąd Stały

DC (digital current)
Skrót „prąd stały”.