Elementy składowe domowej elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej)

Do osiągnięcia oczekiwanych zysków z systemu fotowoltaicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania niezbędne jest zastosowanie czterech zespołów, tj.:

1. Generator fotowoltaiczny w postaci połączonych (najczęściej szeregowo) ze sobą modułów, tworzących panel lub panele słoneczne. W zależności od zmian natężenia oświetlenia słonecznego generator udostępnia swoją różną moc elektryczną o napięciu stałym (DC).

2. Falownik (inwerter), do którego na wejściu podłączony jest generator fotowoltaiczny, a z drugiej strony, po przetworzeniu stałego napięcia na przemienne (AC), przyłączony jest do domowej sieci elektrycznej (do rozdzielnicy lub złącza licznikowego).

3. Konstrukcja wsporcza (kompletny system montażowy), do której przymocowane są poszczególne moduły fotowoltaiczne, wykonana wraz z elementami złącznymi i śrubowymi ze stali nierdzewnej (A2) i aluminium. Konstrukcja wsporcza jest z kolei mocowana do konstrukcji budynku lub jako wolno stojąca osadzana jest w gruncie.

4. Instalacja elektryczna, składająca się z wyłączników elektroinstalacyjnych, nadprądowych i różnicowoprądowych (RCD), ochronników przepięciowych (opcjonalnie z instalacji odgromowej), uziemienia, specjalistycznego okablowania i akcesoriów elektrycznych oraz z rozdzielnic (obudów, skrzynek).

schemat fotowoltaika
Schemat instalacji fotowoltaicznej
House vector created by brgfx – www.freepik.com