Kilowat czy kilowatogodzina?

Posługiwanie się wartościami z błędnie zapisanymi jednostkami to tak jakby dogadywać się ze sobą w różnych językach.

Dość często mylona jest jednostka mocy (kilowat) z jednostką energii elektrycznej (kilowatogodzina). Dla przypomnienia przedrostek „k” (kilo) oznacza jednostkę 1000 razy większą.

Przykład wpisu zamieszczonego na jednym z forów dyskusyjnych, cyt.:” Moja instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała w marcu 100 kw”. Oprócz zapisu w jednostkach niewiadomego pochodzenia (kw?), to jeżeli już miałby być kW, to przecież i tak nie można podawać produkcji energii w jednostkach mocy. Jeżeli mówi się o wyprodukowanej energii, to operujemy kilowatogodziną (kWh), a nie kilowatem (kW).

Jeszcze ciekawiej wygląda zapis mocy kW (kilowat) z przekręconym, błędnym zapisem kV (kilowolt), np. cyt: „ moduł słoneczny 300 kV” (sic!). Dla przypomnienia, kilowolt to jednostka napięcia elektrycznego równa 1000V, a 300 kilowolt to już rząd wielkości mogący określać np. napięcie linii energetycznych przesyłowych najwyższych napięć. Ogólnie o wielkościach i jednostkach stosowanych w fotowoltaice do poczytania w słowniku fotowoltaicznym.