Szczególny uzysk energii

Specific energy yield
Wartość energii elektrycznej oddawanej z systemu PV przeciętnie w roku w stosunku do wielkości sumy mocy szczytowej zainstalowanych modułów PV. Wynik pojawi się w kWh / kWp i daje pierwsze szacunki, czy instalacja PV dostarcza wydajności energetycznej typowej dla danej lokalizacji.