Maksymalne napięcie DC (stałe)

Maximum DC Voltage

Inwerter przeznaczony jest do pracy przy maksymalnym napięciu DC. Jeżeli wartość graniczna dla napięcia DC jest przekroczona, inwerter może ulec uszkodzeniu. W związku z tym, podczas projektowania instalacji PV, maksymalne napięcie DC jest szczególnie ważne.