Maksymalna moc DC

Maximum DC power

Maksymalna moc DC jest maksymalną mocą inwertera, którą może przetworzyć. Ta wartość jest silnie zależna od napięcia wejściowego i warunków otoczenia.