Roczna wydajność energetyczna

Annual energy yield
Przeciętna wartość roczna oddawanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uzyskanej z systemu fotowoltaicznego (PV).