ON Grid

Instalacja fotowoltaiczna współpracująca (zsynchronizowana) z siecią dystrybucyjną.