Elektrownia słoneczna

Grupa współpracujących i połączonych ze sobą urządzeń przekształcających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.