Współczynnik użyteczność energii

Energy usability factor

Współczynnik użyteczność energii wskazuje, jaka część energii elektrycznej dostarczonej przez moduły PV może być użyta przez inwerter i przekształcona na prąd zmienny. Współczynnik ten nie jest równy 100% jeżeli inwerter nie jest w stanie przetworzyć całego prądu szeregu modułów PV.