AC Prąd Przemienny

AC (Alternating Current)
– Skrót „prąd zmienny”