Wydajność inwertera

Inverter efficiency

Średnia wydajność inwertera w typowych warunkach pracy w ciągu roku.

Poniższy wzór jest uproszczonym wzorem na sprawność inwertera:

Roczna wydajność inwertera = Roczna produkcja energii / Roczne zużycie energii elektrycznej dostarczonej przez system PV