Moc bierna

Reactive power 
Moc bierna w układach prądu zmiennego jest częścią energii elektrycznej pulsującą między elementem indukcyjnym lub pojemnościowym odbiornika, a źródłem energii elektrycznej lub między różnymi odbiornikami. Moc pulsowania (wymiany) tej energii nie jest zamieniana na pracę, niemniej jest ona konieczna do utrzymania stabilnego przemiennego pola magnetycznego lub elektrycznego w odbiorniku, niezbędnego do prawidłowej pracy tego odbiornika (np. transformatora).

Moc bierna jest pobierana ze źródła w ciągu części okresu przebiegu zmiennego, a magazynowana przez odbiornik (w formie energii potencjalnej pola elektrycznego lub magnetycznego) i oddawana do źródła w ciągu innej części okresu, kiedy pole elektryczne lub magnetyczne w odbiorniku zanika. Moc bierna zwiększa straty energii elektrycznej urządzeń wytwarzających i przesyłających energię elektryczną generatorów, linii przesyłowych i transformatorów. Aby ograniczyć ujemne skutki przesyłu mocy biernej stosuje się jej kompensacje.