Typowe napięcie PV

Typical PV voltage
Napięcie modułu fotowoltaicznego w punkcie MPP, przy którym temperatura w ogniwach modułu odpowiada wskaźnikowi NOCT (normalna temperatura pracy = temperatura ogniw modułu przy promieniowaniu słonecznym 800 W/m2, temperaturze 20 ° C i prędkość wiatru 1 m / s). NOCT jest często używane do porównania parametrów modułów PV.

Im mniejsza wartość NOCT tym moduł sprawniejszy!