Nierównomierne obciążenie

Unbalanced load 
Maksymalna różnica mocy, która może wystąpić pomiędzy dwoma fazami trójfazowej instalacji PV. Określona jest na etapie projektowania systemu PV i podawana przez operatora sieci dystrybucyjnej.