OFF Grid

Instalacja fotowoltaiczna pracująca niezależnie od sieci dystrybucyjnej (instalacja wyspowa)