Moc czynna (elektryczna)

Wielkość fizyczna określająca zdolność urządzenia do wytworzenia energii. Jednostką mocy czynnej jest wat (W).

Stosowane są oznaczenia rozróżniające moc cieplną od mocy elektrycznej:

MWt – megawat mocy cieplnej

MWe – megawat mocy elektrycznej

Często moc silników elektrycznych i spalinowych podawana jest w jednostkach:

1 KM = 0,73549875 kW (kilowat)

1 kW = 1,35962162 KM (koń mechaniczny)