Cosinus φ przesunięcia fazowego mocy

Displacement Power factor cos φ
Składowa stała prądu z inwertera, który wytwarza także moc bierną nie jest w fazie z napięciem sieciowym. Im większe jest to przesunięcie kątowe pomiędzy napięciem i natężeniem prądu, tym większa moc bierna jest oddawana do sieci dystrybucji.

Moc czynna (P) = napięcie (U) x prąd (I) x cos φ.

Moc bierna Q= U x I sin.

Moc pozorna S=U x I.

Wartość cos φ nazywana jest współczynnikiem mocy biernej.

Jednostką nocy biernej jest var, mocy czynnej Wat, a mocy pozornej VA (woltoamper)